Teagmháil & Láthair

Instagram: @amatsu_clondalkin

Coinní

  • Más maith leat coinne a dhéanamh, cuir r-phost chuig clare@amatsu-clondalkin.ie nó cuir whatsapp chuig 089 434 0846. Nílim in ann glacadh le glaonna nó éisteacht le glórphoist fad is a bhíonn cliaint liom.
  • Is gá coinní a chur ar ceal 24 uair an chloig roimh ré, ar a laghad, chun táille chealúcháin a sheachaint.
  • Moltar an rannóg Ceisteanna Coitianta ar an suíomh seo a léamh sula bhfreastalaíonn tú ar do chéad choinne.

Láthair

Páirc Ghnó Centrepoint (os comhair na Páirce Thiar)
Resolute Pilates and Wellness, Aonad B2, Céide na Darach, Páirc Ghnó Centrepoint, Baile Átha Cliath 12. Eircode: D12 YA09
Fístreoracha anseo

Páirceáil

Páirceáil ar fáil do chuairteoirí – spásanna marcáilte le ‘V’.