Teagmháil & Láthair

Coinní

  • Tá coinní ar fáil ó 7.00am.
  • Más maith leat coinne a dhéanamh, cuir r-phost chuig clare@amatsu-clondalkin.ie. Is féidir dul i dteagmháil liom ar an bhfón ag 089 434 0846 ach is fearr r-phost (nó téacs) a sheoladh más féidir, mar nach bhfuil mé in ann glaonna a fhreagairt fad is a bhíonn cliaint liom.
  • Is gá coinní a chur ar ceal 24 uair an chloig roimh ré, ar a laghad, chun táille chealúcháin a sheachaint.
  • Moltar an rannóg Ceisteanna Coitianta ar an suíomh seo a léamh sula bhfreastalaíonn tú ar do chéad choinne.

Láthair

4 Corrán an Chaisleáin, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22 (os cionn siopa Mannion’s Daybreak).

Páirceáil

Íoc-ar-Pháirceáil i bhfeidhm ar chostas €1/uair.