Ranganna Pilates

Díríonn Pilates ar neart agus cobhsaíocht an choirp a fhorbairt. Ní chuirtear béim ar mhatáin mhóra an choirp amháin chun é seo a bhaint amach. Ina ionad sin, dírítear ar análú ceart agus an corp a lárú. Tugann an cur chuige seo an neart atá ag teastáil ag an gcorp leis na matáin bheaga (matáin a ndéantar dearmad orthu go minic) a fhorbairt. Corp agus intinn níos láidre, níos cothroime agus níos ailínithe is ea an toradh ar an gcur chuige seo.

Moltar do rannpháirtithe labhairt lena ndochtúir sula gcuirtear tús le gnáthamh aclaíochta nua. Tá ranganna á reáchtáil ar Zoom go fóill. Fillfear ar ranganna aghaidh ar aghaidh amach sa bhliain.

Ranganna ar líne
– Íoc-mar-a-fhreastalaítear: €10 an rang (moltar taithí Pilates a bheith ag rannpháirtithe)
– Cúrsa 6-seachtaine do thosaitheoirí: €50 (bronnfar rochtain ar taifeadadh den rang ar rannpháirtithe ar feadh tréimhse 7 lá i ndiaidh gach rang)
Tá rogha idir ranganna as Gaeilge agus ranganna as Béarla.

Ranganna Corporáideacha
Más spéis leat ranganna a eagrú ar maidin/am lóin/um thráthnóna i d’ionad oibre, déan teagmháil liom ag clare@amatsu-clondalkin.ie.